Grundbildung Technik

Ident Titel Typ Letztes Update Grund

D2.3-01A

Lehrplan ABU 4 Jahre 07.2016 -

D2.3-02A

Lehrplan ABU 3 Jahre 07.2016 -

D2.4-01A

TEN Technisches Englisch (Lerhplan) 01.2020 -

D2.5-01A

Sportlehrplan-BSB 05.2004 -

D2.5-02A

Merkblatt Schulsport Hirslen 01.2020 -

D2.6-01B

Schulkonzept Beratung – Förderung – Begleitung 11.2017 Update