Grundbildung Technik

Ident Titel Typ Letztes Update Grund

D2.3-01A

Lehrplan ABU 4 Jahre 07.2016 -

D2.3-02A

Lehrplan ABU 3 Jahre 07.2016 -

D2.4-01A

TEN Technisches Englisch (Lehrplan) 09.2022 Korrektur Tippfehler

D2.5-02B

Merkblatt Schulsport Hirslen 12.2022 Ende Sportunterricht

D2.6-01B

Schulkonzept Beratung – Förderung – Begleitung 11.2017 Update